Rekisteriseloste
Joensuun Keittäjät Oy
2685433-8

Localbistro.fi verkkosivun rekisteriseloste

 
Joensuun Keittäjät Oy:n ylläpitämän Localbistro.fi-verkkosivun käyttö edellyttää, että käyttäjä noudattaa näitä Localbistro.fi -verkkosivun käyttöehtoja.

Tekijänoikeudet

Joensuun Keittäjät Oy:n Localbistro.fi-verkkosivun sisältö, mukaan lukien kuvat, tuotetiedot, tavaramerkit, tuotemerkit, liiketunnukset jne., ovat Joensuun Keittäjät Oy:n tai kolmannen osapuolen omaisuutta, jota tekijänoikeuslaki ja muut lait suojaavat. Joensuun Keittäjät Oy pidättää kaikki oikeudet verkkosivuihin ja sen sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai verkkosivuilla toisin mainita.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Joensuun Keittäjät Oy:n Localbistro.fi verkkosivuja saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttäjä ei saa osaksikaan kopioida tai muutoin jäljentää, siirtää, jaella tai tallentaa mitään Localbistro.fi-verkkosivuston sisältöä, eikä käyttää verkkosivuilla olevia kuvia, tuotetietoja, tavaramerkkejä, tuotemerkkejä, liiketunnuksia tai muuta sisältöä ilman Joensuun Keittäjät Oy:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Localbistro.fi verkkosivuilla julkaistuja tiedotteita on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin, sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Vastuu verkkosivuista ja sen sisällöstä

Joensuun Keittäjät Oy ei takaa Localbistro.fi -verkkosivuilla olevien tietojen oikeellisuutta tai luotettavuutta. Tuotteiden hinnat, kuvat, tuotetiedot, tuotteiden saatavuus ja kaikki muu verkkopalvelussa oleva aineisto julkaistaan ilman takuuta. Joensuun Keittäjät Oy ei vastaa verkkosivuilla olevien tietojen mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
Joensuun Keittäjät Oy varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä muuttaa Localbistro.fi -verkkosivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä niillä tarjottavia palveluita tai muita verkkosivujen ominaisuuksia.
Joensuun Keittäjät Oy ei takaa Localbistro.fi verkkosivujen keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa, eikä vastaa sen saatavuudesta. Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, Joensuun Keittäjät Oy ei vastaa mistään verkkopalvelun käytöstä, niiden estyneestä käytöstä tai muusta näihin liittyvästä syystä aiheutuvasta vahingosta.

Kolmansien osapuolien palvelut

Localbistro.fi -verkkosivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Näille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Joensuun Keittäjät Oy:lla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joiden tekijä tai julkaisija on joku muu kuin Joensuun Keittäjät Oy, eikä Joensuun Keittäjät Oy vastaa näiden kolmansien osapuolien tuottamien sivujen toiminnasta, sisällöstä tai muista ominaisuuksista. Localbistro.fi -verkkosivuilla voidaan käyttää tekniikoita, jotka vaativat kolmansien osapuolien tuottamien sovellusten ja lisäominaisuuksien asentamisen. Joensuun Keittäjät Oy ei vastaa käyttäjän asentamien kolmansien osapuolien sovellusten ja lisäominaisuuksien toimivuudesta, niiden aiheuttamista häiriöistä ja virheistä, tai muista näihin liittyvistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.

Evästeiden (cookies) käyttö

Localbistro.fi -verkkosivut hyödyntää evästeitä eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja palvelun istunnon hallitsemisessa ja kävijäseurannassa. Evästeiden avulla analysoidaan, miten käyttäjä käyttää verkkopalvelua. Evästeiden käyttäjästä tallentamat tiedot sisältävät tunnistetietoja selaimesta, sivuston käytöstä sekä käyttäjän tietokoneen IP-osoitteesta. Localbistro.fi hyödyntää verkkosivuston käytön analysoimisessa kävijäseurantapalvelua. Kerätyt tiedot toimitetaan edelleen tallennettavaksi kävijäseurantapalvelun Suomessa sijaitseville palvelimille. Kävijäseurannan tietoja voidaan luovuttaa myös kolmansille osapuolille, jos laki sitä edellyttää, tai, jos kolmas osapuoli käsittelee tietoja Joensuun Keittäjät Oy:n puolesta. Joensuun Keittäjät Oy hyödyntää tilastotietoja oman liiketoiminnan kehittämisessä.
Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla internet-selaimen asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimivuuteen. Käyttämällä localbistro.fi verkkosivuja käyttäjä antaa suostumuksensa edellä kuvatulla tavalla tapahtuvalle tietojen käsittelylle.

Keskustelut, blogit ja kommentit

Keskustelupalstat, blogit ja kommentointimahdollisuudet on tarkoitettu rakentavaa ja asiallista ajatusten vaihtoa varten. Kaikkien kirjoittajien on noudatettava verkkopalvelua koskevia sääntöjä.
Joensuun Keittäjät Oy ei tarkasta etukäteen tietoja, jotka tulevat esille keskusteluissa, blogeissa ja kommenteissa. Joensuun Keittäjät Oy poistaa tarvittaessa tietoja, jotka rikkovat käyttöehtoja, palvelun sääntöjä ja ohjeita, lakia tai hyvää tapaa, kun rikkomus on tullut Joensuun Keittäjät Oy:n tietoon. Joensuun Keittäjät Oy ei ota vastuuta käyttäjien ja bloggaajien kirjoituksista tai niiden aiheuttamista seurauksista, tai käyttäjien palveluun laatimista tai liittämistä tiedoista. Keskustelujen, kommenttien ja blogien sisältö on käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjä vastaa omasta toiminnastaan, ja lakia rikkovien viestien kirjoittaja voi joutua kirjoituksistaan oikeudelliseen vastuuseen.
Bloggaajien ja käyttäjien tulee kirjoitustensa yhteydessä ilmoittaa sähköpostiosoitteensa. Osoitetta ei käytetä markkinointitarkoituksiin. Joensuun Keittäjät Oy:lla on oikeus ottaa yhteys bloggaajiin ja käyttäjiin kirjoituksiinsa liittyvissä asioissa.
Keskusteluissa, blogeissa ja kommenteissa ei saa:

  • kehottaa rikokseen tai väkivaltaan
  • esittää asiattomia ja loukkaavia kommentteja muista keskustelijoista tai kirjoittaa rasistisia tekstejä
  • esittää laitonta, loukkaavaa tai pornografista materiaalia
  • luoda linkkejä tiedostoihin tai sivuille, jotka sisältävät rikollista, loukkaavaa, laitonta rasistista tai pornografista materiaalia
  • esittää yksityishenkilöiden henkilötietoja tai kuvia ilman henkilön suostumusta
  • käyttää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, tai kopioida tekstiä suoraan muista julkaisuista
  • markkinoida tai mainostaa tuotetta tai palvelua
    lähettää samaa viestiä useampaan kertaan tai lisätä uudelleen jo poistettua viestiä

Jos käyttäjä huomaa näitä sääntöjä rikottavan, pyydämme käyttäjää ilmoittamaan rikkomuksista.
Osoite: Joensuun Keittäjät Oy, Koskikatu 9, 80100 Joensuu. Y-tunnus: 2685433-8
 

TIETOSUOJASELOSTE

Joensuun Keittäjät Oy on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme Suomen lakeja ja asetuksia yksityisyyden suojasta.
Verkkosivujemme käyttö ei edellytä erillistä rekisteröintiä, emmekä kerää millään tavoin henkilötietoja sivustojen selailun aikana. Sivujen käytön tilastoseuranta edellyttää joiltain osin evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden käyttöä. On mahdollista, ettet kaikilta osin voi hyödyntää tarjoamiamme palveluita, jos olet asettanut selaimeesi eston näiden tekniikoiden hyödyntämiselle. Tilastotietoja hyödynnämme palvelun edelleen kehittämisessä.
Oheisesta rekisteriselosteesta löydät lisätietoa yksityisyytesi suojasta.
 

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste
1. Rekisterin nimi
Joensuun keittäjät Oy ravintoloiden pöytävaraukset ja tarjouspyynnöt
2. Rekisterin pitäjä
Pöytävarauksia vastaanottavat Joensuun Keittäjät Oy ravintolat.
Joensuun Keittäjät Oy
Koskikatu 9
80100 Joensuu
Puhelin: 010 3234931
Rekisteriasioista vastaava: Marko Turunen, Toimitusjohtaja
3. Henkilötietorekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriseloste koskee sellaisten luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyä, jotka lähettävät ravintoloiden nettisivujen kautta pöytävarauspyynnön tai tarjouspyynnön. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:
pöytä- ja tilavarausten hallinnointi
tarjousten tekeminen
asiakaspalvelun hoitaminen ja kehittäminen
liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen
asiakassuhteen hoito, mm. asiakasviestintä
4. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaista kerätään ja tallennetaan seuraavat henkilötiedot:
Pöytävarauksen tekijän tiedot: Henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, seurueen isännän tai emännän nimi, mikäli eri kuin varaaja, yritys
5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella asiakkaalta itseltään. Henkilötietoja ei kerätä muista lähteistä.
6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Asiakkaiden tietoja ei käytetä muihin kuin yllämainittuihin tarkoituksiin ja tietoja ei luovuteta muille tahoille
7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Varauksiin liittyviä tietoja käsittelevät vain kyseessä olevan ravintolan varauksia hoitavat henkilöt. Joensuun Keittäjät Oy noudattaa hakijoiden yksityisyyden suojaa tietoverkossa koskevia periaatteita ja asiakkaiden yhtiölle luovuttamia tietoja. Joensuun Keittäjät Oy noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita tähän sovellettavia, Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.
8. Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista.
Tarkastus- tai korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Joensuun Keittäjät Oy
Koskikatu 9
80100 Joensuu