ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE (Päivitetty 18.5.2018)
Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Joensuun Keittäjät Oy
Koskikatu 9, 80100 Joensuu
010 3234931, marko.turunen@localbistro.fi / Marko Turunen

Rekisterien nimet

Joensuun Keittäjät Oy ravintoloiden asiakasrekisteri, Joensuun Keittäjät Oy ravintoloiden pöytävaraukset ja tarjouspyynnöt.
Tässä selosteessa kuvataan ne periaatteet, joiden mukaan yritys kerää, käyttää, suojaa ja luovuttaa asiakkaiden henkilötietoja.

1. Keräämämme tiedot

Voimme kerätä henkilötietojasi, mikäli vierailet yrityksessämme, käytät palvelujamme tai muutoin olet yhteydessä meihin. Emme kerää tietoja muista lähteistä. Emme kerää tietoja automaattisesti.
Keräämiämme henkilötietoja ovat

 • palvelun tuottaminen
 • etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • seurueen isännän tai emännän nimi
 • mikäli eri kuin varaaja, yritys
 • mahdolliset erityisruokavaliot
2. Miten ja millä perusteella käytämme keräämiämme tietoja

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

 • palvelun tuottaminen
 • pöytä- ja tilavarausten hallinnointi
 • tarjousten tekeminen
 • asiakaspalvelun hoitaminen ja kehittäminen
 • liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen
 • asiakassuhteen hoito, mm. asiakasviestintä
 • palvelujen ylläpitäminen, hallitseminen ja kehittäminen
 • rikoksilta ja vaatimuksilta suojautuminen ja niiden tunnistaminen ja ennaltaehkäisy
 • sovellettavan lain noudattaminen

Henkilötietojen pääasiallisena käsittelyperusteena on asiakassuhde (asiallinen yhteys). Voimme käsitellä tietoja myös suostumukseen, oikeutettuun etuun ja lakiin perustuen.

3. Miten jaamme keräämiämme tietoja

Henkilötietojasi ei luovuteta muille.
Meillä on oikeus käyttää tai luovuttaa tietoja, mikäli se on tarpeen lain, säädöksen tai laillisen pyynnön johdosta, teknologian suojaamiseksi, oikeusvaateilta puolustautumiseksi tai niiden esittämiseksi, organisaatiomme, työntekijöidemme tai yleisön oikeuksien, etujen tai turvallisuuden suojaamiseksi tai petoksen, muun rikoksen tai sääntöjemme rikkomisen tutkimisen yhteydessä.
Emme siirrä tai luovuta missään tilanteessa tietoja EU-alueen ulkopuolelle.

4. Alaikäisten tietosuoja

Yritys ei käsittele alaikäisten henkilötietoja.

5. Oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse yrityksen sähköpostiosoitteeseen, joka on ilmoitettu selosteen yläosassa. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
Sinä hallitset kaikkia henkilötietoja, jotka annat meille. Jos missään vaiheessa haluat korjata henkilötietojasi, ota meihin yhteyttä. Lisäksi sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää sinua koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle yritykselle. Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä.
Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että tietojen antaminen ja käsittelyn salliminen voi tietyissä tilanteissa olla palvelun käyttöönoton tai käyttämisen edellytys. Yritys varaa oikeuden keskeyttää palveluiden tarjoaminen tai estää pääsyn palveluihin, mikäli rekisteröity ei anna palvelun kannalta olennaisia tietoja tai vaatii niiden poistamista.

6. Tietoturva

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Varauksiin liittyviä tietoja käsittelevät vain kyseessä olevan ravintolan varauksia hoitavat henkilöt. Joensuun Keittäjät Oy noudattaa hakijoiden yksityisyyden suojaa tietoverkossa koskevia periaatteita ja asiakkaiden yhtiölle luovuttamia tietoja. Joensuun Keittäjät Oy noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita tähän sovellettavia, Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.
Olemme sitoutuneet huolehtimaan asianmukaisista toimenpiteistä pitääksemme henkilötietosi turvassa. Tekniset, hallinnolliset ja fyysiset prosessimme on suunniteltu suojaamaan henkilötiedot vahingossa tapahtuvalta, laittomalta tai luvattomalta häviämiseltä, tietoihin pääsyltä, luovuttamiselta, käytöltä, muuttamiselta tai tuhoamiselta. Vaikka huolehdimme järjestelmiemme suojaamisesta, emme kuitenkaan voi taata, että internet-sivu, tietokonejärjestelmä tai tietojen siirto internetin tai muun julkisen verkon välityksellä on täysin turvallinen. 

7. Yritysrekisterin tietojen tarkistaminen ja muiden henkilötietojen tarkistaminen

Ollessamme yhteydessä sinuun varmistamme, vähintään kerran vuodessa, ovatko tietosi muuttuneet.

8. Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötiedot vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämä tai lain nojalla sallittu.